Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

TO NYE BØKER OM ORDERUDSAKEN BLIR OMTALT HER:

ØYSTEIN MILLI OG OLAV NÆSS: ORDERUD AVHØRENE. LØGNENE. DE NYE SPORENE

KAGGE FORLAG AS 2020

 

Begge forfatterne står bak tv-serien Gåten Orderud, som ble sendt på NRK høsten 2018. Milli er krimkommentator i VG, og Næss er journalist.

Milli sier i forordet at han har levd med Orderudsaken i mer enn 20 år. «Saken er unik – og den slipper ikke taket i meg.»

Boka gir en grundig gjennomgang av saken, men bringer lite nytt. Et avisoppslag ved utgivelsen satte fokus på etterforskningsleder Asbjørn Hansen. Han hadde skrevet en tidligere hemmelig rapport, som forfatterne nå fikk tilgang til. Hansen pekte på ekteparet (Per og Veronica) som oppdragsgivere for de som stod bak attentatforsøkene mot Anne og Per Paust: «Hensikten med å feste dynamitt under bilen til Anne og senere gass i leiligheten var kanskje ikke for å skade, men for å skremme og lage oppstyr».

Så vidt jeg husker ble Hansen konfrontert med dette utsagnet da boka kom ut, men han sa han husket ikke hva han hadde skrevet i rapporten.

Forfatterne slår fast følgende: « Etterforskningen avdekket ingen forbindelser mellom ekteparet og attentatforsøkene». De hevder videre at ...»det er mer nærliggende at begge attentatforsøkene i realiteten var mislykkede drapsforsøk.»

Siden boka kom ut høsten 2020 har forfatterne skrevet noen sider på slutten av boka om Tore Sandbergs gjenopptagelsesbegjæring på vegne av Per og Veronica Orderud. De har også fått tilgang til et sammendrag av denne begjæringa, og det er noen sitater fra denne.

I forordet skriver forfatterne:

«Målet har vært å skrive den ultimate historien om Orderud-saken.» Vår forening «PER OG VERONICAS VENNER» er ikke nevnt med ett ord i boka. Vi har også levd med saken i over 20 år!

Og dessuten: Kan den ultimate historien om Orderud-saken skrives før Tore Sandbergs begjæring er behandlet av Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker?

Milli og Næss må følgelig tro at saken ikke vil bli gjenopptatt. Eller tør de ikke tenke på hva som skjer hvis og når den blir gjenopptatt ?

 

LINE NORMAN HJORTH: TROVERDIGHET I RETTSSALEN KAMPEN OM FORTELLINGENE

PAX FORLAG A/S 2021

 

Forfatteren tok doktorgraden på Orderudsaken ved Universitetet i Bergen 2019. Tittelen var da: Språk, spill og fortellinger i rettssalen. En studie av Orderud-saken

Line Norman Hjorth er førsteamanuensis i allmenn litteraturkunnskap ved UIB.

Avhandlinga er omarbeidet til en sakprosabok, og det er denne som er utgitt på Pax forlag 2021, og som omtales her:

På bokomslagets bakside står følgende: «Denne boka handler om troverdighet i rettssalen, om hva det vil si å være tiltalt, og til syvende og sist om den enkeltes rettssikkerhet. .......

Menneskers ytringer er å betrakte som bevis. Men hvorfor forstås noen ytringer som mer troverdige enn andre? Gjennomgående case i «Troverdighet i rettssalen» er Orderud-saken. Forfatteren analyserer gjennom opptak fra rettssalen i hvilken grad de tiltalte oppfattes som troverdige og hvorfor.»

Denne boka fortjener mange lesere. Rettssikkerhet – det er et tema vi i Venneforeninga har vært opptatt av helt siden Per og Veronica to ganger ble dømt til lovens strengeste straff.

Jeg tar med noen sitater, først fra slutten av DEL 1:

«Summa summarum: I Orderud-saken blir alle de tiltaltes ulike forklaringer utfordret fra flere sider. Lykkes tiltalte med å bli trodd på ett punkt, kan det få følger for alle involverte. Hvor mange som hevder at den enkelte tiltalte lyver, kan også bli avgjørende. I tråd med dette kan man hevde at Grønnerød og Kirkemo har en fordel fordi aktoratet arbeider med dem og mot ekteparet Orderud på flere avgjørende punkter.»

Fra DEL 3, Lagmannsrettens vurdering av de tiltalte:

Forfatteren siterer først fra herredsrettens dom, som bl. a. sier følgende om Kristin: «... at bevisførselen har gitt et bilde av henne som en rusmisbruker som er grenseløs, uærlig og løgnaktig.» Deretter om Lars: «Lars Grønnerød er kriminell og har nær tilknytning til et kriminelt miljø, og også han har misbrukt narkotika.» Etter en del argumentasjon om begges troverdighet sies dette på slutten av kapittelet:

«Med andre ord: Påtalemyndighetenes tiltalebeskrivelse ga retten få, tilnærmet ingen muligheter, til å frifinne Per og Veronica uten samtidig å henvise saken tilbake til startstreken.»

Gjennom hele boka kommer det fram at språkspillet i retten fører til at Kristin og Lars er på offensiven, mens Per og Veronica kommer på defensiven. Boka er lesverdig, og anbefales!

VI VET UTFALLET AV RETTSSAKENE. KOMMISJONEN LOVTE AVGJØRELSE I 2020. NÅ ER DET 2022.

PER OG VERONICA HAR VENTET LENGE NOK. DET ER UAKSEPTABELT MED YTTERLIGERE FORSINKELSER I EN AVGJØRELSE OM GJENOPPTAGELSE AV ORDERUD-SAKEN.

Bernt Holen

Kontaktperson/styremedlem

PER OG VERONICAS VENNER


 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster