Hjelp Per og Veronica. Støtt oss økonomisk på konto 2610.15.97880

Pengene går uavkortet til etterforskning.

All hjelp mottas med takk!
 

Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)


FORENINGEN PER OG VERONICAS VENNER - HVA ER DET?

Formålet med foreningen er å samle inn penger, slik at trippeldrapet i kårboligen på Orderud gård kan etterforskes videre for at saken kan oppklares. Per og Veronica var ferdig med soningen på nyåret i 2015. Venneforeningen og etterforsker Tore Sandberg jobber fortsatt med et mål om å få saken behandlet hos Gjenopptakelseskommisjonen.

Foreningen ble stiftet 29. juni 2001 av 25 familiemedlemmer og venner etter dommen i Nes herredsrett. Vi er overbevist om at Per og Veronica er uskyldige, at gårdstvisten ikke er motivet for trippeldrapet, og vi ser oss nødt til å videreføre og intensivere fortsatt etterforskning.

Tre års kontinuerlig forhåndsdømming i media påvirket folks oppfatning av saken, før dommen falt. Folk tar lett på ting som ikke berører dem direkte og mye er blitt rotet til og kaotisk i denne saken.

Trass i mangel på håndfaste bevis og logikk mht. motiv, og trass i at påstand står mot påstand, er rettsprinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode blitt satt til side.

Vi er alvorlig bekymret for rettssikkerheten. Det burde ikke være mulig å dømme noen til 21 års fengsel for medvirkning til drap uten håndfaste bevis, men bare på grunn av hva andre sier har skjedd. Spørsmålene er fortsatt mange, men er man på feil spor, kommer man til feil sted uansett hvor mye man klipper og tilpasser brikkene. De viktigste brikkene mangler, slik vi opplever denne saken.

Oppdatert 4. april 2017
Kontakt Webmaster