Hjelp Per og Veronica. Støtt oss økonomisk på konto 2610.15.97880

Pengene går uavkortet til etterforskning.

All hjelp mottas med takk!
 
 
Foreningens midler forvaltes av et styre på minst tre medlemmer.

Styret består av:


Telefon Mobiltelefon
Leder Bjarne Holen   93 22 14 51
Styremedlem Jostein Rønaas 63 91 17 42 90 14 63 13
Kasserer Bernt Holen 35 53 63 45 98 61 32 85
Varamedlem Per Stykket 63 82 73 22 90 96 53 13

Oppdatert 4. april 2017
Kontakt Webmaster