DOKUMENTER I SAKEN

Følgende dokumenter kan fås/tilsendes ved henvendelse til Per og Veronicas venner:

Orderudsaken "Fra Dom til Dom" en dokumentasjon (20.06.01 – 26.04.02) ved professor em. Egil A. Wyller

Orderudsaken en bevisteoretisk kommentar ved pensjonert førsteamanuensis i filosofi Finngeir Hiorth (Manuskriptet avsluttet 31.10.2002)


 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster