Vi utlover milliondusør i Orderudsaken

Per og Veronica Orderud utlover sammen med familie og støttespillere i Per og Veronicas Venner én million kroner i dusør til det tipset som fører til en fullstendig oppklaring av Orderudsaken.

Vårt håp er at dusøren på én million kroner skal føre til en snarlig oppklaring av Orderudsaken, som fremdeles er uoppklart. Vi mener samtidig at det kun er en fullstendig oppklaring av saken som kan frikjenne og renvaske Per og Veronica.

Etter politiets lange og kostbare etterforskning sitter vi fortsatt igjen med flere spørsmål enn svar. Per, Veronica og deres familie og venner er også av den oppfatning at politiet har vist liten vilje til å ville løse saken. Et av mange eksempler er analysene av barnålfunnene hos Kristin og Lars. Analysene ble påbegynt svært sent, og deretter ble de stoppet opp før de var gjort ferdige.

De som mener å ha ny informasjon som kan være avgjørende for oppklaring av saken kan gi informasjonen direkte til Tore Sandberg, Per og Veronicas Venner, advokat Frode Sulland eller til politiet.

Fagkomiteen som skal vurdere og beslutte om kriteriene for betaling av dusør foreligger består av advokat Frode Sulland, privatetterforsker Tore Sandberg og Bjarne Holen, leder i foreningen Per og Veronicas Venner.

 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster