Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Riksadvokaten
Postboks 8005 - Dep
0030 OSLO


Sørumsand 18. april 2002

TRIPPELDRAPET PÅ ORDERUD GÅRD MÅ LØSES !

Det er med bekymring vi registrerer myndighetenes divergerende uttaleser mht. en eventuell videre etterforskning av trippeldrapet på Orderud gård.

Vi ønsker derfor å komme med en formell henvendelse hvor vi uttrykker vårt sterke ønske og håp om at etterforskningen videreføres, slik at saken i sin helhet blir oppklart og at gjerningspersonen(e) blir tiltalt og dømt. Gjennom lederartikler i flere store aviser, og media forøvrig har mange ytret sterke meninger om videre etterforskning. Tilsvarende ønske/krav er også gitt til kjenne av familiemedlemmer i media etter dommen, dette uavhengig om de har støttet Per og Veronika eller ikke. Familien får stor sympati og støtte for dette fra så vel kjente som ukjente, og ikke minst fra venneforeningen.

Siden de fatale drapene fant sted for snart 3 år siden har usikkerheten og de mange ubesvarte spørsmålene gitt mange bekymringer. Dette er en stor belastning for familien og vi mener myndighetene har et ansvar for å finne gjerningspersonen(e).

Offentligheten har kunnet følge saken i detalj gjennom den massive mediadekningen, noe som vi har opplevd som svært belastende. Vi har fortsatt media "hengende" på oss for uttalelser om både det ene og det andre. Media har ofte benyttet argumentet "Denne saken er så spesiell at offentligheten har krav på å få vite" for alle teorier og reportasjer som har blitt skrevet. Vi frykter at dette vil fortsette fremover hvis ikke saken blir løst.

I lagmannsretten uttalte politiavd.sjef Asbjørn Hansen at etterforskningen ikke var avsluttet da politiets innstilling om tiltale første gang ble sendt, men at de fra høyere hold var blitt beordret til å avslutte etterforskningen. Dette er lite tillitsvekkende og oppleves som sårende.
Er ikke de dreptes liv av så stor verdi at alt burde settes inn for å finne gjerningspersonen(e) ?
I en så alvorlig sak hvor 3 flotte mennesker brutalt er myrdet, må alle ressurser settes inn for å løse saken.

I forbindelse med etterforskningen er det fremkommet manglende sikring av mulige spor. Spor som ennå ikke er ferdig etterforsket etter behandling i to rettsinstanser.
For å tekke frem noen eksempler på slike spor nevner vi:

* DNA av barnålsporet

* Fiberspor

* Fottøy avtrykk - hvor fottøy ikke er kontrollert mot beslaglagt materiale

* Lotnumrene fra ammunisjonen stjålet i Molde er ikke kontrollert mot den ammunisjonen av tilsvarende fabrikat beslaglagt i saken.

* Når det gjelder hvilket våpen som er brukt under drapene, er dette fortsatt uklart. Men det fremkom i retten at et av de seks våpen stjålet i Molde er solgt til en venn av Kristin, uten magasin. Hva betyr dette ?

* For mange av oss er det uforstående at gårdstvisten hevdes så sterkt som eneste motiv. Noe som ble dokumentert i retten, men som synes å ha gått totalt forbi mange under sakens gang.

* Lars Orderud påviste dekkspor for politiet, som ikke ble etterforsket.

* Almanakken til Anne Orderud Paust er beslaglagt, men forduftet. Kan ha viktige opplysninger.

Det forundrer mange at det her ikke er flere ting å ta tak i for etterforskerne ?

Ettersom Romerike politikammer så langt har stått for etterforskningen - og Bjørn A.Tronier nylig uttalte at de anså saken som avsluttet, vil det etter vårt skjønn være naturlig at andre får ansvaret for den videre etterforskningen. Hvis man ikke har tro på eller ønske om å arbeide videre for å løse denne saken, vil den aldri bli oppklart. Derfor bør nye ressurser settes inn, etterforskere som har vilje, tro og andre innfallsvinkler til sporene bør benyttes, slik at gjerningspersonen(e) blir funnet.

Vi står når som helst til tjeneste med informasjon som kan bidra til oppklaring og imøteser beslutning om videre etterforskning.

Med vennlig hilsen
for familien

Espen Orderud
Fossum
1920 Sørumsand

Tlf priv.: 63827730 mobil: 99212318


Kopi: Det kgl. justis- og politidepartement
Postboks 8005 - Dep
0030 Oslo

Oslo statsadvokatembeter
Postboks 8021 - Dep
0030 OSLO

Stortingets justis komite
Stortinget
Karl Johans g 22
0026 OSLO

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster