Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

HVA MED ORDERUD-SAKEN?

Etter en periode med mye skriverier i avisene, har det i lang tid vært ganske taust om denne saken. Betyr det at interessen for den videre utvikling av den ikke er av interesse lenger?

Har noen hørt hvordan det ligger an med de meget omtalte barnålene?
Jeg tror at de fleste har fått med seg at påtalemyndigheten ikke var villig til å bruke mer penger på videre etterforskning, og at foreningen "Per og Veronicas venner" lenge har stått klare til å ta på seg ansvaret for å gjøre undersøkelsene ferdig. Vi vet også at Riksadvokaten enda ikke har gitt noe svar om utlevering, og da kan en lure på hvorfor. Er det ikke av interesse å finne løsningen på denne utrolige mordgåten, ikke minst for å avdekke om det har skjedd et justismord?

Det vekket stor oppsikt da en rekke justopper og andre kjente menn og kvinner skrev et åpent brev til Riksadvokaten, hvor de krevde at Orderud-saken måtte etterforskes videre. I brevet nevner de en rekke elementer som er uavklarte, det vil si for dårlig etterforsket. Av disse er barnålsporet ett av dem.

Siden brevet ble skrevet har det gått et halvt år, og det har ikke stått noe mer i avisene om dette. Jusprofessor Anders Bratholm, en av dem som underskrev brevet, sa i november at han fryktet at det kunne ha blitt begått justismord i Orderud-saken. Hvis noe slikt har skjedd, da har man ikke all verdens tid. Man kan ikke stille seg likegyldig til om mennesker som kan være uskyldig må bruke tid av sitt liv på å sone for en forbrytelse de ikke har begått.

Barnålene burde i alle fall utleveres snarest slik at undersøkelsene kunne avsluttes. Kanskje får man ved dette viktige svar som kan lede saken videre med full oppklaring som mål. Dette må være i alles interesse, uansett hvilken oppfatning hver enkelt av oss har av denne saken.

Eva Løfsgaard, 1923 Sørum

Innlegget stod i Vårt Land 11.06.2003

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster