Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

AFTENPOSTEN OG DAGBLADET DØMT.
HØYESTERETT GIR VERONICA ORDERUD MEDHOLD OG REDAKTØRER BOT FOR BRUDD PÅ FOTOFORBUDET.

Dagbladets og Aftenpostens eks-redaktører John Olav Egeland og Einar Hanseid er ilagt bøter på kr 10.000,- hver i forbindelse med fotografering under Orderud-saken. Det er Høyesterett som den 23.03.2004 har dømt Egeland og Hanseid for å ha tatt bilder av Veronica Orderud på vei fra rettsmøte like etter dommen i herredsretten. Redaktørene ble frifunnet for kravet om oppreising begrenset oppad til kr 50.000,- for hver. Veronica Orderuds krav var begrunnet i den belastningen det medførte for henne å bli avbildet i den aktuelle situasjonen. Høyesterett mener imidlertid at belastningen ved disse bildene ikke var spesielt mye større enn den øvrige belastningen hun var utsatt for på den tiden.

Redaktørene er dømt for brudd på domstollovens § 131 a, som lyder:
Det er ulovlig å fotografere domfelte på vei fra rettsmøte uten samtykke. Fotograferingen skjedde da Veronica Orderud forlot rettssalen i Nes herredsrett i 2001, noe hun følte sterkt krenkende.

Generalsekretær i Redaktørforeningen mener resultatet er skuffende, men klargjørende. 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster