Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

ISOLER JURYEN I ORDERUD-SAKEN

Årsaken til min anmodning om å isolere juryen i Orderud-saken er følgende:
Den 4. statsmakt representert ved "sensasjonsavisene" VG, Dagbladet og Aftenposten, samt andre såkalt "bedrevitende" aviser og TV-kanaler klarer nok en gang å kjøre en rettssak utenom rettssalen. Påtalemyndigheten og forsvarere prøver etter beste evne
å profilere sine saker gjennom media.

Ved å isolere juryen vil denne bli pålagt et ansvar å ta stilling til skyldspørsmålet uten å bli påvirket av medias oppfatning av hva som er sannhet og løgn. Med andre ord, vil mediebedriftene representert ved aviser, radio- og TV-kanaler ved en slik løsning bli nødt til å besinne seg i sine amatørmessige forsøk på å drive sitt eget show rundt denne saken.


Den 4. statsmakt skyr ingen middel for at deres egen oppfatning av saken skal aksepteres av en jury. Det ser ut som om mediefolk ser seg som et soleklart 11. jurymedlem med adgangskort til juryrommet som en selvfølge.

På bakgrunn av alle justismord her i landet opp gjennom tidene, er det for de anklagede en menneskerett å få en uhildet og rettferdig behandling av sine saker uten innblanding av medias hobbyjurister. Det eneste de ønsker ut av denne saken er førstesider og rosende ord fra kolleger i pressen.

Det er helt umulig for en jury å unngå å bli påvirket når tilgangen på TV, radio og aviser nærmest er tilgjengelig 24 timer i døgnet. For å sikre en nøytral jury må den isoleres fra denne form for påvirkning. Det motsatte kan i verste fall føre til nye justismord med tragisk utfall for de tiltalte i denne saken.

Olaf E. Roalkvam, Kristiansand.


Innlegg i Fævennen, 21.01.2002

 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster