Hjelp Per og Veronica. Støtt oss økonomisk på konto 2610.15.97880

Pengene går uavkortet til etterforskning.

All hjelp mottas med takk!
 


14.02.2012 ble følgende overskrift sitert i media. Overskriften gir ikke uttrykk

for årsaken til at saken ser ut til å bli ytterligere forsinket:

Trekker gjenopptakelsesbegjæringen i Orderud-saken

Oslo (NTB): Per og Veronica Orderud har begjært saken gjenopptatt, men har

nå valgt å trekke gjenopptakelsesbegjæringen etter sju år. Det betyr likevel ikke

at de har gitt opp.

Ekteparet ble i 2001 dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap på Per Orderuds
foreldre og søster på Orderud gård i Sørum i Akershus i 1999.

- Vi er blitt utsatt for en saksbehandling i Gjenopptakelseskommisjonen som vi er
meget kritiske til, sier advokat Frode Sulland, som representerer ekteparet Orderud, til
Dagsavisen.

Han hevder at grunnen til at gjenopptakelsesbegjæringen nå er trukket, er udramatisk.

- Det skyldes manglende handlekraft i kommisjonen og endrede holdninger til
håndteringen av etterforskningsmaterialet fra tidligere kommisjonsleder, Janne
Kristiansen, og den nåværende, Helen Sæter, sier Sulland.

- Kristiansen ba oss sende inn det vi hadde av dokumentasjon og
etterforskningsmateriale så langt, mens Sæter ville ha alt under ett før vi begynte
å behandle begjæringen. Samtidig ga hun oss en frist for å levere sluttinnlegg til
18. november i fjor. Da så vi oss nødt til å trekke begjæringen. Vi ønsker ikke at
kommisjonen skal behandle saken før den er ferdig etterforsket, sier Sulland.

Sulland og ekteparet Orderud har hyret inn privatetterforsker Tore Sandberg. Han har
hatt store problemer med å få utlevert etterforskningsmaterialet fra politiet, som han
mener trenerer saken bevisst.

- Vi må få utlevert bevisene og foreta nye undersøkelser av dem før vi kan levere et
komplett sluttinnlegg til Gjenopptakelseskommisjonen, sier Sandberg. (©NTB)

 


 

Oppdatert 15. ma 2007
Kontakt Webmaster