Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Økt rettssikkerhet for borgerne

I Aftenposten mandag 18. august har du et debattinnlegg med tittel som ovenfor. Her fremholder du som et grunnleggende krav til en rettsstat at enkeltmennesket skal kunne forutse sin rettsstilling. Du nevner også at du de siste årene har lansert flere større og mindre utvidelser og forbedringer av enkeltmenneskets rettssikkerhet i hverdagen. Det kan så være, men vi er ganske mange som stiller spørsmål både ved muligheten til å forutse sin rettsstilling, samt om det har skjedd en forbedring av rettssikkerheten for enkelt mennesket i din statsrådperiode. Jeg sikter her til Orderudsaken.

For mange av oss fremstår denne saken som et skrekkens eksempel på vilkårlig bruk av statsmakten. Hvis du leser dommen og ser hva retten har lagt til grunn for å dømme folk til livsvarig fengsel, er det åpenbart at de er dømt på såkalte "beviser" som ikke er utenfor enhver tvil - snarere tvert imot.

Du skryter av at du nå har opprettet en gjenopptagelseskommisjon. Dette er vel og bra, men burde man ikke heller legge vekt på at ingen dømmes uten "harde" beviser? Da får ikke kommisjonen noe å gjøre - og det er vel det beste.

Jeg ber derfor om at Orderudsaken får prioritet når kommisjonen setter i gang med sitt arbeid.
Vi kan ikke leve med at vi ikke lenger har følelsen av å leve i en rettsstat - til tross for det du mener du har gjort.

Jeg hører gjerne fra deg.

Med vennlig hilsen


Oddbjørn JonstadOppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster