Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

KJEMPEBRA AV VERONICA

SVs Inga Marte Thorkildsen roser livstidsdømte Veronica Orderud for å ha satt kvinnene i fengsel på dagsordenen

Kjempebra at hun løfter denne debatten. Det er vanvittig at vi ikke har hatt en skikkelig diskusjon om det er ålreit å la kvinner og menn sone sammen i fengsel, sier Thorkildsen, og påpeker at Sverige har kuttet ut blandingsfengsler, der kvinner er en minoritet.

Grunnen er at det var umulig å få jobbet med jentene uavhengig av relasjonen til gutta. De ble sett på som objekter. Et greit virkemiddel for å holde gutta i sjakk, og behagelig for fengselsvesenet.

Trenger debatt
Hun misliker derfor at nok et blandingsfengsel skal bygges i Norge (Halden), uten debatt.
Jeg tror det er en dårlig idé. Kvinnene får dårligere jobb- og fritidstilbud enn menn. De blir rett og slett diskriminert.
Justisdepartementet utreder nå hvordan de som har fagkompetanse på kvinnevold og overgrep kan samarbeide med fengselsetatene om å lage programmer for kvinnelige fanger.
Kvinnelige innsatte har mer sammensatte problemer enn mannlige, og det har ikke vært like sterkt fokus på dem, sier statssekretær Rita Sletner.

Drillet i prosjekt
Et kvinneprogram er allerede i gang. I prosjektet "Vinn" er fengselsbetjenter drillet av psykologer og prester til å ta tak i kvinnenes problemer. Det kan være hjelp til å takle dårlig selvbilde, rusavhengighet, voldstraumer og forhold til barn og familie. Flere av betjentene i "Vinn" er menn.
Det kan være bra for dem å møte menn som behandler dem med respekt, og ikke ser på dem som kjønnsobjekter, sier rådgiver Torunn Høidal ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Dagbladet 25.02.2004 av Thomas Ergo


 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster