Hjelp Per og Veronica. Støtt oss økonomisk på konto 2610.15.97880

Pengene går uavkortet til etterforskning.

All hjelp mottas med takk!
 

Straffedømte "kjendiser"

I et debattinnlegg i Aftenposten 15. november og på Dagsnytt 18 på Nrk2 samme dag, uttalte statsadvokat Inga Bejer Engh at hun ikke skjønner hvorfor det skal være så mye oppmerksomhet rundt straffedømte kjendiser. Hun viste da til Anne B. Ragdes intervju av Veronica Orderud i Dagbladets Magasinet 3. november. Veronica Orderud har selv aldri ønsket å bli kjendis. Både Veronica Orderud og Per Orderud har hele tida bedyret sin uskyld, og de er blitt kjendiser fordi verken påtalemyndigheten eller media gjorde jobben sin godt nok etter drapene  på Orderud gård. Engh uttalte i Dagsnytt 18 at Veronica Orderuds sak har fått en grundig gjennomgang i to rettsinstanser. Den er behandlet to ganger, men en feil blir vel ikke mindre feil om den gjentas to ganger? Begge rettsinstansene så bort i fra de to mislykkede attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust forut for drapene. Anne Orderud Paust og mannen Per Paust ble på en tid "evakuert" til utlandet etter disse. I denne tida hadde hun også kontakt med broren Per Orderud, noe hun neppe ville hatt hvis det var ham hun fryktet. Kristin Kirkemo og andre vitner pekte på Per Orderud og Veronica Orderud, og disse vitnemålene var hovedårsaken til at de ble dømt. Politiets fasit var altså at en odelsgutt hadde fått sin egen familie drept for gården han hadde odel på.  Glemt var plutselig de uoppklarte attentatforsøkene og det faktum at Anne Orderud Paust i en periode hadde politibeskyttelse. Inga Bejer Engh må gjerne tro at rettssystemet i Norge alltid fungerer som det skal. Og om hun noen gang skulle bli uskyldig anklaget, eller attpåtil uskyldig dømt for noe, så må hun gjerne takke nei til intervjuforespørsler fra media, av respekt for rettsvesenet. Men de fleste som blir uskyldig anklaget for noe, tar til motmæle – heldigvis. Og Engh må også ha registrert at det fra tid til annen blir avdekket justismord, også i Norge.   Politiet aner fortsatt ikke hvem som utførte drapene på Orderud gård. Privatetterforsker Tore Sandberg og advokat Frode Sulland har måttet kjempe i årevis for å få utlevert beviser, som de vil få undersøkt av andre. Når politiet anser Orderud-saken som oppklart, hva er da faren med å utlevere disse til Sandberg og Sulland? Engh uttalte også at det i Orderudsaken ikke var noen "nære" pårørende igjen i denne saken. At en statsadvokat kan komme med et så lite fintfølende utsagn er underlig. Om noen ikke har egne barn, så betyr ikke det at de ikke har slektninger og venner som bryr seg om dem – noe Per og Veronica Orderud i høyeste grad har. De har mange slektninger, venner og også ukjente støttespillere som fortsatt jobber for at de skal bli fullstendig renvasket og frikjent. Privatetterforsker Tore Sandberg, advokat Frode Sulland med flere jobber fortsatt med målet om å ta Orderudsaken inn til Gjenopptakelseskommisjonen.

For ordens skyld må jeg gjøre oppmerksom på at jeg er fetter av Veronica Orderud. Til daglig jobber jeg som krimjournalist. Og i motsetning til Engh, så har jeg ingen illusjoner om at ikke min egen yrkesgruppe, inkludert meg selv, også fra tid til annen kan gjøre feil. ØRNULF HOLEN (Aftenposten ville ikke trykke dette debattinnlegget. Det ville heller ikke Dagbladet.)      

Oppdatert 24. mars 2002
Kontakt Webmaster