Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Orderud-saken er uløst


Skal vi glemme Orderud-saken etter at lagmannsrettens jury har gitt sin kjennelse? Skal de som mente at Per og Veronica Orderud var uskyldige, si som så: Retten har gitt sin kjennelse - dett var dett! Fangene inn i burene! Papirene inn i mappene!


At noen blir uskyldig dømt er ikke noe nytt. Det har skjedd før og vil skje igjen. Det er meget lett å gi blaffen. Jeg vet egentlig ikke om det er noe galt med det norske rettssystemet slik det er bygd opp. Men det må være noe galt med "mannen i gata". "Mannen i gata" vil bli ferdig med ubehagelige ting. "Mannen i gata" er villig til å ofre noe for dette. Han kan ofre deg, han kan ofre meg. Han kan gjøre det etter grundig overveielse og på ære og samvittighet. Høyere tanker har jeg ikke om juryen i Orderud-saken.


Det er helt umulig å forstå at Per og Veronica Orderud skal ha planlagt eller begått disse drapene. Om de to andre kan man si, noe kan tyde på at de er innblandet. Men også her mangler bevis.
Vanligvis påligger bevisbyrden påtalemakten. Slik har det tydeligvis ikke vært i denne saken. Saken er blitt låst fast til å handle om en gårdskonflikt og andre mulige forklaringer har en valgt å se bort fra.
Orderud-saken er uløst.

En venneforening for Veronica og Per Orderud vil arbeide videre for å få saken løst. Dette arbeidet trenger all mulig støtte, både moralsk og økonomisk.

Ole Langeland Kristiansand


Leserinnlegg i Fædrelandsvennen 04.04.2002.

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster