PER bør beholde Orderud Gård

Jeg er helt enig i at Per bør beholde gården. Jeg mener også at ekteparet er uskyldig dømt, og tenk om de klarer å bevise det, og ekteparet slipper ut i den nærmeste framtid. Da må det jo være forferdelig at hele Pers livsverk er vekk p.g.a. krangel mellom slektninger osv.

Jeg mener Pers familie som har støttet han i denne tiden burde ha honnør og slippe å høre at de er noen griske gribber. Dette handler om empati og forståelse for noen som har det veldig vanskelig nå.

Eva Vedahl
1664 Rolvsøy

(Romerikes Blad 03.11.2003)


ANKER ORDERUD-BILDENE DIREKTE TIL HØYESTERETT

Dagbladet og Aftenposten ble frikjent for fotograferingen av Veronica Orderud utenfor rettssalen. Nå ønsker riksadvokat Tor-Aksel Busch at den spesielle saken skal gå rett til Høyesterett.
Forbud. I loven står det klart og tydelig at det er forbudt å fotografere tiltalte på vei inn og ut av rettssalen. Under henvisning til ytringsfriheten valgte likevel både Dagbladet og Aftenposten å bryte dette forbudet da Veronica Orderud ble pågrepet rett etter domsavsigelsen i juni 2001.
Da Nedre Romerike tingrett behandlet saken tidligere denne måneden, vant redaktørenes syn frem fullstendig. Retten fant at pågripelsen var en så spesiell situasjon at fotoforbudet ikke kunne gjelde, og både redaktørene og fotografene ble frikjent.
Normalt skal dommer fra tingretten ankes til lagmannsretten, men i helt spesielle saker kan den tas rett til Høyesterett. Det er det riksavokat Tor-Aksel Busch går inn for i ankeerklæringen han denne uken leverte til landets øverste domstol. I anken skriver riksadvokaten at fotoforbudet etter påtalemyndighetens syn blir illusorisk dersom utviklingen i en straffesak i seg selv kan gi grunnlag for unntak fra fotoforbudet.
Det kan åpenbart ikke være tilstrekkelig for å gjøre unntak fra foto- og publiseringsforbudet at Orderud-saken gjaldt meget alvorlige forbrytelser som vakte stor offentlig oppmerksomhet. Det er i saker med stor medieoppmerskomhet at fotoforbudet har praktisk betydning, skriver riksadvokaten. ...Påtalemyndigheten har valgt å godta dommen hva gjelder de tre fotografene som opprinnelig var tiltalt. Kun Dagbladets tidligere sjefredaktør John Olav Egeland og Aftenpostens sjefredaktør Einar Hanseid er nå tiltalt i saken.
....
Det er svært sjelden Høyesterett godtar at ankesaker kan "hoppe over" lagmannsretten.
Når det er riksadvokaten som ber om det, så har det jo en viss tyngde. Vi får se.

(Aftenposten 01.11.2003)

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster