Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

MAGASINET, DAGBLADET, 05.05.2007
I kjølvannet av en 10 siders fyldig reportasje i Dagbladets Magasinet lørdag 5. mai 2007 om Per og Veronicas permisjon ved frilansjournalist Trine Billington, har det blitt en del reaksjoner og debatt. Den uoppklarte Orderud-saken er fortsatt en slags verkebyll for alle som føler sterk uro for justismord ved denne dommen. Fire er dømt til lange straffer for medvirkning, men fortsatt vet vi ikke hvem som drepte de tre i kårboligen på Orderud gård!
Inge Lønnings refs av kriminolog Ingjerd Kvarmes tvil om dommen i Orderud-saken og utvist gjestfrihet ved å invitere Per og Veronica til middag i sitt hjem fikk han selv svare for i Redaksjon EN den 7. mai 2007. Viggo Johansen sørget for at middagen ble behørig debattert. Innledningsvis redegjorde Ingjerd Kvarme for sitt standpunkt og sin gjestfrihet ved å gi NRK et intervju i forkant- og dette var klar tale som imponerte mange. Det var jeg som inviterte dem til middag hjemme hos meg. Det er vanskelig å vite om man faktisk ikke kan tillate seg det fordi man er gift med en biskop.


Kvarme er overbevist om at Per og Veronica Orderud er uskyldig dømt. Uttalelsene kom i Dagbladet Magasinet lørdag i forbindelse med et middagsbesøk som Oslos biskop Ole Christian Kvarme og kona arrangerte for Orderud-paret.
Lønning reagerer på bispefruens uttalelse. – Biskopen og kona må jo få lov til å invitere hvem de vil. Men jeg stusser over at man erklærer offentlig at de er uskyldig dømte. Det å ta standpunkt til innholdet i en dom fra rettssystemet, blir feil. Denne saken har vært gjenstand for omfattende rettslig prøving og jeg kan vanskelig se at en privatperson skal ha bedre grunnlag for å vite dette enn retten har, sier han til Aftenposten.
Bispefru Kvarme sier at både hun og ektemannen jevnlig ber for de drapsdømte. Hun er kriminolog og har engasjert seg sterkt i Orderud-saken. Hun jobber for å få paret frikjent, og engasjementet var bakgrunnen for middagsinvitasjonen. Aftenposten lyktes ikke søndag med å innhente kommentar fra biskop Ole Christian Kvarme.
Andre biskoper synes imidlertid at middagsbesøket i seg selv er helt greit. – Dette er et utslag av gjestfrihet. Jeg skjønner at noen reagerer, men det gjør ikke jeg. Også Jesus ble kritisert for å spise med syndere. Og vi er alle syndere, sier biskop Laila Riksaasen Dahl. (©NTB) 07.05.2007


”Jeg synes det å invitere disse to på middag, er å vise menneskelighet til to pressede personer.” Olav Skjevesland, preses


Vårt Land, 07.05.2007:
Paul Leer-Salvesen er prest og professor og har i sitt forskningsarbeid om straff og soning hatt nært kontakt med en rekke drapsdømte. Professoren ved Høgskolen i Agder er helt uenig i kritikken av biskop Kvarmes angivelige befatning med denne saken.
– Jeg ser at det i en litt hysterisk medietid kan skapes inntrykk av at en biskop gjennom en slik handling bidrar til å unnskylde det som er gjort, men dette er etter mitt syn en naiv tolkning. Gjenopptakelse av Orderud-saken er en sak som Ingjerd Kvarme, som
er en skarpskodd kriminolog, har arbeidet med i årevis, og biskopen har tilsynelatende ikke gjort noe annet enn å spise middag og ført en samtale med ekteparet Orderud. Kvarme er ikke bare biskop, påpeker Leer-Salvesen.
Professor Paul Leer-Salvesen støtter Ingjerd Kvarme og andre fagfolks krav om gjenopptakelse. Det er et engasjement jeg har stor respekt for, og personlig deler jeg ønsket om at Orderud-saken blir tatt opp igjen. Det finnes så mange løse tråder, sier Paul Leer-Salvesen. Veronica Orderud sier dette til VG om sitt møte med biskop Kvarme: Han er en utrolig sympatisk fyr. Helt feil fremstilt i media. Der har vi noe felles.


Vårt Land på lederplass, 09.05.2007:
Middag til besvær
Ingjerd Kvarmes engasjement for Per og Veronica Orderud er blitt utgangspunkt for en livlig debatt som spriker i alle retninger. Saken om at det trippeldrapsdømte ekteparet spiste middag i hjemmet til oslobiskop Ole Christian og ektefelle Ingjerd Kvarme er karakterisert som storm i vannglass. At saken har fått så store dimensjoner, er egnet til å skape undring. Men den inneholder likevel momenter som er betydningsfulle. KRIMINOLOGEN Ingjerd Kvarme er blitt kritisert for at hun trekker Orderud-dommen i tvil. Etter at ikke minst Tore Sandberg ved flere anledninger har avslørt justismord i Norge, kan det ikke etableres et forbud mot å trekke domsavgjørelser i tvil. Sandberg og andre har overbevisende dokumentert at feil kan forekomme, uansett hvor grundig og samvittighetsfullt påtalemyndighet, rettsvesen og jury har arbeidet. Selv om man mener at Orderud-saken vil stå seg mot all verdens gransking, kan man ikke nekte noen – om det så måtte være en bispefrue – å arbeide for en gjenopptakelse.
…………………
Til Sist koker dette ned til om det skal opprettes et offentlig kontrollapparat for hvem biskopene og deres ektefeller får invitere inn i sitt hjem. Det vil i så fall være en underlig forståelse av hva en tjenestebolig er. Like underlig som om en bispefrue skulle nektes adgang til å engasjere seg i saker hun brenner for fordi hun er gift med en biskop.
Angrer ikke


I Dagbladet av 8. mai bekrefter Ingjerd Kvarme at hun står inne for middagsinvitasjonen av Per og Veronica Orderud. …….Jeg er glad for oppmerksomheten debatten skaper rundt Orderud-saken. Jeg er engasjert i saken og ønsker at den skal fremmes for gjenopptakelseskommisjonen, sa Ingjerd Kvarme da debatten i NRK var over.

 

 

 
Oppdatert 15. mai 2007
Kontakt Webmaster