Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Per Orderud jobber som norsklærer
SKIEN FENGSEL (VG) Verb, substantiv, subjekt og predikat er Per Orderuds nye hverdag i fengselet.


Av Geir Fragell
NORSK-LÆRER: Lærer Per Orderud bøyer verb og pugger gloser med klassen i fengselet. Foto: ROGER NEUMANN
Orderud er nå blitt håndplukket av lederen for fengselets skoleavdeling til jobb som norsklærer for fremmedspråklige innsatte.

I tillegg er han veileder på datakurs.

- Jeg vurderte Per før jeg spurte ham om å ta disse oppgavene.

- Han har faglig tyngde på flere felt, stort engasjement, god formidlingsevne og ikke minst tålmodighet, sier skolesjef Leif Lyngstad.

VG fulgte tirsdag Pers norsktime med den spesielle klassen:

- Veldig lærenemme

Læreren er hovedperson i landets mest rystende drapssak, elevene er fire straffedømte menn fra Irak, Pakistan, Litauen og Kurdistan.

Per står ved kateteret, elevene sitter ved hver sin pult.

- De er veldig lærenemme, og det er moro å jobbe med dem, sier Per.

Klassen jobber med ren glosepugging, de lærer å bøye verb, og Per forklarer og skriver på tavlen.

- Hva er en olle? spør Per.

- Det er sånn som det kommer vann opp av, svarer eleven fra Irak. Han sitter på bakerste pult.

"Maria har vært på biblioteket," skriver Per på tavlen, og så skal elevene velge riktig verb. Er det "Maria har være på biblioteket", eller ikke?

Har elevene problemer med å forstå, supplerer han på engelsk. Det forstår alle.

- Per er bra lærer, sier mannen fra Kurdistan.

- Meningsfullt

Per og Veronica Orderud har nå tilbrakt halvannet år i fengselet i Skien. Veronica jobber på vaskeriet.

- Det viktigste er å komme seg ut av cellen og delta i noe meningsfullt, sier Per.

Norskkurset varer i 12 uker, og elever tas inn fortløpende.

Orderud har også brukt mye tid det siste året på å skaffe seg datakompetanse.

- Jeg driver både selvstudier og deltar seks timer pr. uke på et kurs i regi av Aetat. Så langt har jeg bestått tre av syv delprøver, forteller Orderud.

- Utdanning og positive aktiviteter er helt grunnleggende for innsatte. Vi skal alle ut av fengselet en gang, og det bør være i alles interesse at vi kommer tilbake til samfunnet som mest mulig oppegående mennesker, sier Orderud.
VG 04.12.2003 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster