Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Åpent brev til Riksadvokaten.

I oktober i fjor ga flere av oss offentlig uttrykk for vår tvil om herredsrettens avgjørelse av skyldspørsmålet i Orderudsaken. Vi la vekt på at saken ikke var fullt oppklart. Medvirkning til drap blir et uklart domsgrunnlag så lenge ingen drapsmann er funnet.

Lagmannsrettens senere behandling og domfellelse har ikke evnet å fjerne denne tvil. Tre drap har funnet sted, men ingen vet hvem som skjøt. Likevel er fire mennesker dømt for medvirkning.

Ifølge pressen vil Riksadvokaten ganske snart avgjøre om ytterligere etterforskning skal iverksettes i saken. Vi vil så sterkt vi kan anmode om at så skjer.

Vi har to grunner for denne anmodning:
- Et samfunn kan ikke akseptere at tre bestialske drap vedblir å være uoppklart.
- Dertil kan en oppklaring fortsatt påvirke - eventuelt endre - svaret på skyldspørsmålet.

Det nå er i Riksadvokatens hånd gjennom fortsatt etterforskning å ivareta både sentrale allmenne og vitale individuelle hensyn.


Oslo den 20/4-02

Per Dalin, Erik Dammann, Panagiotis Dimas, Inge Eidsvaag, Guttorm Fløistad, Tore Frost, Johannes Grøndahl, Knut Midgaard, Sissel Lange-Nielsen, Bernt O. Oftestad, Lawrence Rose, Helge Rønning, Egil A. Wyller, Kari Bruun Wyller, Thomas Chr. Wyller

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster