Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Riksadvokaten
Postboks 8005 - Dep
0030 OSLO


Sørumsand, 6. desember 2003


TRIPPELDRAPET PÅ ORDERUD GÅRD MÅ LØSES !

Viser til mine brev av 18. april og 21. oktober 2002, samt flere telefonsamtaler med
statsadvokatene Thue og Maurud om videre etterforskning av trippeldrapet på Orderud gård mai 1999. Jeg har fortsatt ikke fått noen svar på mine henvendelser fra statsadvokatene.
Siste telefonsamtale med Maurud ble jeg fortalt at saken skulle bli oversendt riksadvokaten for endelig beslutning og han kunne derfor ikke uttale seg om saken.

Siden de grusomme drapshandlingene fant sted og Anne, Marie og Kristian brutalt ble myrdet, har hele familien hatt et mål for øyet. Sannheten må frem og saken må løses i sin helhet. Politiet gikk tidlig ut i media og var sikre i sin sak om teoriene bak mordene.
Selv om teoriene om motiv og handlingsmønster har vært flere i media, ble det gjennom den
massive mediedekningen sittende en teori om et motiv, som ble utslagsgivende i begge rettsinstansenes dommer.

Etter som de 4 dømte ble dømt på bakgrunn av arvetvist teorien, og politiet er så sikre på at dette er riktig, håpet vi at også gjerningspersonen(e) ville bli funnet, tiltalt og dømt.
Det har nå gått 4 år og 6 måneder siden de tre ble myrdet. Siden 2001 har ingen vesentlige ting blitt gjort fra politiets side for å løse trippeldrapet i sin helhet. Fortsatt er ingen gjerningsperson(er) verken tiltalt eller dømt for de fatale drapene på Orderud gård.

Maries fem søsken må sammen med Kristians bror se at politiet ikke ønsker/klarer å oppklare norgeshistoriens mest omtalte trippeldrap. Hvilke signaler gir dette til de etterlatte og det norske samfunn?

Jeg har i mitt brev 18. april 02 påpekt flere spor som politiet ikke har tilstrekkelig fulgt opp gjennom videre etterforskning. Hvorfor blir intet gjort?

Vi kan alle se resultatet av at trippeldrapet fortsatt ikke er løst. Familien og Venneforeningen må selv stå for privat etterforskning. Media lager underholdning av trippeldrapet og synske personer tilbyr sine tjenester overfor fortvilede familiemedlemmer. Jeg er sikker på at alle forstår hvilke påkjenninger dette medfører for familien. Dette er uverdig og ingen fortjener dette.

Familien ønsker at etterforskningen blir gjenopptatt og imøteser en snarlig tilbakemelding om det videre arbeidet med å løse trippeldrapet på Orderud gård.

Med hilsen


Espen Orderud

 

 

 
Oppdatert 7. mai 2004
Kontakt Webmaster