Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)


ORDERUDSAKEN

"MORDERJAKT OG MEDIEMAKT", CAPPELEN
Forfattere: Lars Arve Røssland, Svein Brurås, Helge Østbye

En dokumentar- og debattbok. For å forstå mediemakt, journalistisk metode og presseetikk er ingenting så viktig som et godt case. Orderudsaken er et godt case.

Orderudsaken fikk stor mediedekning. Hvordan ble enkeltoppslagene gravd fram?
Hvordan ble opplysningene formidlet og presentert for publikum?
Hvilke etiske utfordringer og problemer lå i innsamlingen og presentasjon?

I denne boka reiser forfatterne sentrale presseetiske spørsmål. De viser hvordan kriminalgåter fra virkeligheten blir tilpasset medienes form- og sjangerkrav og hvordan kriminaljournalistikk i vår tid drives.

Mediene var ikke bare formidlere i denne saken. De var også arenaer for utspill og maktkamper. Og de var selv aktører, gjennom egen etterforskning, kommentarer, valg og vinklinger. Som mediebegivenhet belyser Orderudsaken forholdet mellom journalister, forsvarsadvokater og politi/påtalemyndighet.

Boka anbefales.

 
Oppdatert 17. oktober 2006
Kontakt Webmaster