Les og last ned som Adobe dokument (mer utskriftsvennlig)
Du trenger da Adobe Acrobat Reader (hent gratis her)

Aftenposten og Dagbladet tapte i Strasbourg

Aftenposten og Dagbladet, som begge trykket bildene, fikk opprinnelig medhold i Nedre Romerike herredsrett, men tapte senere i Høyesterett.
Aftenposten og Dagbladet hadde ikke rett til å trykke et bilde av Veronica Orderud på vei ut av rettssalen i 2001. Det besluttet menneskerettighetsdomstolen i formiddag.

Etter norsk lov er det forbudt å ta eller publisere bilder av den domfelte på vei til eller fra rettslokalet. Dette forbudet valgte Aftenposten å bryte i 2001, i forbindelse med den første domsavsigelsen i Orderud-saken. Bakgrunnen var at ekteparet Orderud, som på den tiden ikke satt i varetektsfengsel, ble pågrepet like etter at den fellende dommen var avsagt.
Aftenposten mente hensynet til ytringsfriheten måtte gå foran, ettersom bildene inngikk i en offentlig diskusjon om hvorvidt ekteparet burde varetektsfengsles eller ikke, av hensyn til «den alminnelige rettsfølelse», som det heter i loven.

Rett til privatliv

Aftenposten og Dagbladet, som begge trykket bildene, fikk opprinnelig medhold i Nedre Romerike herredsrett, men tapte senere i Høyesterett. Det er denne dommen som uten hell er blitt klaget inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Dommerne i Strasbourg legger avgjørende vekt på Veronica Orderuds rett til privatliv. Dommerne fremhever at Orderud på det aktuelle bildet var i et særdeles følelsesladet øyeblikk, og statens behov for å beskytte henne i en ufrivillig tvangssituasjon veide tyngre enn medienes rett til å formidle det som skjedde gjennom fotografier.
- Dette var en sak det var verdt å få klarlagt i Strasbourg. Det er nå gjort, og resultatet tar vi til etterretning, sier fungerende sjefredaktør i Aftenposten Harald Stanghelle.
De daværende sjefredaktørene i Aftenposten og Dagbladet, Einar Hanseid og John O. Egeland, ble hver dømt til 10.000 kroner i bot for publiseringen.

Kilde: Aftenposten, 17.04.2009 

  
Oppdatert 20. mai 2009
Kontakt Webmaster