Hjelp Per og Veronica. Støtt oss økonomisk på konto 2610.15.97880

Pengene går uavkortet til etterforskning.

All hjelp mottas med takk!
 


Hjelp Per og Veronica Orderud!

Foreningen Per og Veronicas venner ble dannet som en reaksjon på dommen i Nes herredsrett. Etter kjennelsen i Eidsivating lagmannsrett, på Åråsen, torsdag 21. mars 2002 vil foreningen intensivere sin kamp for å renvaske ekteparet.

Vi mener Per og Veronica er uskyldige, men vi trenger din hjelp for å bevise det!

Nyheter:

  To nye bokomtaler 26. juli 2022
  Rettens fortellinger i Orderudsaken 23. september 2019
  LOVER OPPSIKTSVEKKENDE NYE BEVISER – SJEKK UT: ORDERUDSAKEN.NO 18. mai 2018
  Vil vi nå få svar på gården Orderud? - leserinnlegg av Ebbe Ording i Dagsavisen 18. mai 2018
     
  Én million i dusør 7. mai 2004
     
  Straffedømte "kjendiser" 17. desember 2012
  Jobber fortsatt med gjenopptakelsesbegjæring 9. mai 2012
  Fra intervju med dikteren Ove Røsbak til Nationen 9. mai 2012
 
13. mai 2011
  Brennpunkt på NRK1, tirsdag 3. november 2009, "Torpedoen på Orderud gård" 9. november 2009
  Tapte i Strasbourg 20. mai 2009
  NRK Brennpunkts dokumentar i april, "Tiden før Orderud" 20. mai 2009
  Leserinnlegg sendt til Romerikes Blad 20. mai 2009
  Intervju med Per Orderud i Romerikes Blad 1. mai 2009
  Intervju med Veronica på SKUP-konferansen 20. mars 2009
  Tore Sandberg presenterte nye bevis på SKUP-konferansen 20. mars 2009
  Kommentarer til McCrarys beskyldninger 23. september 2008
  Tore Sandberg etterforsker Orderudsaken 16. februar 2008
  Veronica var gjest hos Grosvold 16. februar 2008
  En middag til besvær 15. mai 2007
  Moen og Orderud 17. oktober 2006
  Morderjakt og Mediemakt, bok fra Cappelen 17. oktober 2006
  Kronikk av Heidi Ysen 17. oktober 2006
  Gramstad på trykk 6. desember 2005
  Kari Gåsvatn Nationen 6. desember 2005
  Les professor em. Egil A. Wyllers dokumentasjon FRA DOM TIL DOM (20.06.2001/26.04.2002) på hans hjemmeside 6. desember 2005
  Glede på svarte dager? Leserinnlegg 19. desember 2004
  Kjempebra av Veronica 7. mai 2004
  Høyesterett gir Veronica medhold 7. mai 2004
  Kvinner i fengsel 7. mai 2004
  Kvinner blir sett på som sexobjekter i fengsel 7. mai 2004
  Per Orderud jobber som norsklærer 7. mai 2004
  Brev til Riksadvokaten, purring 11. desember
  Fra det ene til det andre 6. desember
  Leserinnlegg 5. desember 2003
  Brev til justisministeren 9. september 2003
  Orderudsaken - Nok en gang 9. september 2003
  Hva med Orderudsaken? 1. juli 2003
  Veronica Orderud - En moderne heks? 1. juli 2003
  Forakt for retten? 1. juli 2003
  Vil du ha dokumenter? 10. mars 2003
  Ikke til å leve med 9. mars 2003
  Leserinnlegg i Varden av Per og Veronica 9. mars 2003
  Tvilen i Orderudsaken 6. mars 2003
  Finngeir Hjorth 6. mars 2003
  Orderudsaken må etterforskes videre 2. november 2002
  Veronicas brev til professor Wyller 31. august 2002
     
  Én million i dusør 15. august 2002
     
  Espen Orderuds brev til Riksadvokaten 2. mai 2002
  Brev til Oslo Politidistrikt 2. mai 2002
  Åpent brev til riksadvokaten 2. mai 2002
  Orderud-saken er fortsatt uløst 2. mai 2002
  Hva er løgn? 12. mars 2002
  Hvem og hva er troverdig? 12. mars 2002
  Det etiske dilemma 12. mars 2002
  En kommentar til hunder og media i flokk 12. mars 2002
  Er det mulig å hindre justismord? 12. mars 2002
  Vitnepsykolog skjønner ikke bråket 7. februar 2002
  Forfall 2002 7. februar 2002
  Isolér juryen 7. februar 2002
  Juryordningen 7. februar 2002
  Dommen og rettskjensla 7. februar 2002
  Per og Veronica snakker ut! 12. januar 2002


Du kan nå tipse 100% anonymt!

 

Oppdatert 4. april 2017
Kontakt Webmaster